.: PETEC :.

Ngôn ngữ: 

Trang chủ | Quan hệ cổ đông | Liên hệTin tức nội bộ


LIÊN KẾT WEBSITE

QUẢNG CÁO

THỐNG KÊ
Lượt truy cập: 154411

Trang chủ » Tin Tức Sự Kiện »
 
Báo cáo tài chính năm 2009
Thông qua đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010. Hội Đồng Quản Trị trân trọng đệ trình quý cổ đông.
Hội Đồng Quản Trị trân trọng đệ trình quý cổ đông :
 
1/ Bản báo cáo tài chính năm 2009  bắt đầu từ ngày 01/04/2009 và kết thúc vào ngày 31/03/2010 của Công Ty Cổ Phần Petec đã được kiểm toán.
 
2/ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009
 
3/ Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính từ tháng 4/2009 đến 03/2010 của công ty Cổ phần Kho vận Petec
 
4/ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
 
Tin Tức Sự Kiện
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 (15/07/10)
Báo cáo tài chính năm 2008 (19/08/09)
Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 (15/07/10)

COMPANY MAP

QUẢNG CÁO

Trang chủ | Giới thiệu | Dịch Vụ | Tin Tức Sự Kiện | Quan hệ cổ đông | Liên hệ

Công Ty Cổ Phần Kho Vận PETEC
 Established by PETEC