.: PETEC :.

Ngôn ngữ: 

Trang chủ | Quan hệ cổ đông | Liên hệTin tức nội bộ


LIÊN KẾT WEBSITE

QUẢNG CÁO

THỐNG KÊ
Lượt truy cập: 154412

Trang chủ » Tin Tức Sự Kiện »
 
Đại hội cổ đông thường niên năm 2009
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho vận PETEC trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009.
TP.HCM, ngày........tháng ....... năm 2009
 
THƯ MỜI
DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009


Kính gửi:   Quý Cổ đông

...........................................................................

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho vận PETEC trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009 như sau:
1.     Thời gian    : 8h30 , ngày 24 tháng 07 năm 2009
2.     Địa điểm     : KS Victory – số 14 – Võ Văn Tần – Q.3 – TPHCM
3.     Chương trình Đại hội: Báo cáo, thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
-          Báo cáo kết quả hoạt động năm 2008.
-          Ban kiểm soát báo cáo về tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2008.
-          Báo cáo quyết toán năm 2008.
-          Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2009.
-          Trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và một số nội dung khác.
4.     Danh sách cổ đông tham dự đại hội được chốt ngày 30/06/2009.
5.     Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) bằng thư hoặc fax về Công ty trước ngày ...21./.07./2009.
  • Địa chỉ             : 63 – Đào Duy Anh – P.9 – Q.Phú Nhuận – TPHCM
  • Điện thoại       : (08) 39971939           Fax: (08) 39971940
Khi đến tham dự Quý Cổ đông vui lòng mang theo CMND (hộ chiếu) và giấy ủy quyền để đăng ký tham dự Đại hội.
Để đại hội thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý Cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ.
Trân trọng kính chào.
 
 
                                                                                                 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                              CHỦ TỊCH
 
 
 
                                                                                                                  Đã ký         
 
 
                                                                                                                               
                                                                                                       Nguyễn Minh Trực

COMPANY MAP

QUẢNG CÁO

Trang chủ | Giới thiệu | Dịch Vụ | Tin Tức Sự Kiện | Quan hệ cổ đông | Liên hệ

Công Ty Cổ Phần Kho Vận PETEC
 Established by PETEC