.: PETEC :.

Ngôn ngữ: 

Trang chủ | Quan hệ cổ đông | Liên hệTin tức nội bộ


LIÊN KẾT WEBSITE

QUẢNG CÁO

THỐNG KÊ
Lượt truy cập: 154413

Trang chủ » Tin Tức Sự Kiện »
 
Thông báo V/v lùi thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG
 
-    n cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
-    Căn cứ Công văn số 2869/UBND-VX của UBND Tp.HCM ban hành ngày 30/07/2020 về việc yêu cầu tạm thời ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch Covid-19;
-    Căn cứ tình hình thực tế diễn biến dịch Covid-19 hiện nay;
 
Ngày 09/07/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho vận Petec đã thực hiện công bố thông tin về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến vào ngày 14/08/2020 trên Website của Công ty.
 
Bằng Công văn này, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho vận Petec kính thông báo cùng Quý cổ đông về việc:
 
+    Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày dự kiến 14/08/2020 tại địa điểm Phòng Hội nghị lầu 1, địa chỉ số 174A Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
+    Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến thời điểm tình hình dịch bệnh thuyên giảm và kiểm soát được theo thông báo chính thức của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
+    Giữ nguyên Ngày đăng ký cuối cùng / Ngày chốt Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 29/07/2020 cho Đại hội tổ chức vào ngày họp mới.
+    Ngày họp mới dự kiến sẽ thông báo cho Quý Cổ đông sau.
 
 Trân trọng thôn báo./.
                                              TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                 CHỦ TỊCH

                                                                                                           Đã ký
                                                                                        Hoàng Minh Tuấn
 
Tin Tức Sự Kiện
Thông báo đấu giá tài sản công ty CP Kho Vận Petec (09/09/19)
Thông báo chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức năm 2011 (24/08/12)
Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2012 (24/08/12)
Báo cáo tài chính năm 2011 (10/08/12)
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 (03/08/12)
Công đòan Cty Petec Logistics tổ chức trận giao lưu bóng đá với cục thuế Bình Dương (03/11/11)
Lễ động thổ công trình Kho tổng hợp Petec Phú Định (26/09/11)
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 (24/08/11)
7 giá trị tạo nên thương hiệu PETEC (13/10/10)
PETEC tuổi 30 - Bước chuyển mình mạnh mẽ (12/10/10)

COMPANY MAP

QUẢNG CÁO

Trang chủ | Giới thiệu | Dịch Vụ | Tin Tức Sự Kiện | Quan hệ cổ đông | Liên hệ

Công Ty Cổ Phần Kho Vận PETEC
 Established by PETEC