Ngôn ngữ:
Trang chủ | Quan hệ cổ đông | Liên hệ
Tin tức nội bộ
LIÊN KẾT WEBSITE
QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ
Lượt truy cập: 110801
Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
04/07/19
 
Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho vận PETEC trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.
26/06/19
 
Báo cáo kiểm toán năm 2018
19/06/19
 
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
19/06/19
 
Thông báo V/v chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán.
Thông báo V/v chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán.
18/06/19
 
Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2018
09/08/18
 
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2018
16/07/18
 
Pages: [01] [02] [03] [04] Next »
Thông báo
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (12/07/18)
Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (16/07/18)
Nghị quyết của Đại Hội Cổ Đông về việc miễn nhiễm, bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị. (19/12/17)
Thông báo thay đổi địa chỉ văn phòng giao dịch chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh (21/08/17)
Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2017 (18/07/17)
Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (10/07/17)
Báo cáo kiểm toán năm 2016 (23/06/17)
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 (23/06/17)
Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (24/06/16)
Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (17/06/16)
COMPANY MAP
QUẢNG CÁO
Trang chủ | Giới thiệu | Dịch Vụ | Tin Tức Sự Kiện | Quan hệ cổ đông | Liên hệ

Công Ty Cổ Phần Kho Vận PETEC
 Established by PETEC