Ngôn ngữ:
Trang chủ | Quan hệ cổ đông | Liên hệ
Tin tức nội bộ
LIÊN KẾT WEBSITE
QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ
Lượt truy cập: 110781
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2018
 
THÔNG BÁO
(V/v: Chốt danh sách cổ đông
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)
     -   Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
     -   Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận PETEC;  
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho vận Petec xin thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
1.      Thời gian chốt danh sách cổ đông: 17 giờ 00 ngày 10 tháng 07 năm 2018
2.      Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
3.      Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội:
-         Thời gian: Buổi sáng ngày 24/07/2018
-         Địa điểm: Công ty sẽ thông báo qua Thư mời họp Đại hội
4.      Thư mời và Tài liệu Đại hội:
Công ty sẽ gửi thư mời họp Đại hội đồng cổ đông cho Quý Cổ đông qua đường bưu điện đến địa chỉ trên sổ cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/07/2018.
Cổ đông không nhận được thư mời, đề nghị liên hệ:
-         Phòng Kế toán – Tài chính. Điện thoại: 08.39971936 gặp Chi Phượng.
 
Trân trọng thông báo.
                    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                 CHỦ TỊCH
                                     Đã ký
                              Nguyễn Văn Lịch

Tải thông báo
Thông báo
Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (16/07/18)
Nghị quyết của Đại Hội Cổ Đông về việc miễn nhiễm, bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị. (19/12/17)
Thông báo thay đổi địa chỉ văn phòng giao dịch chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh (21/08/17)
Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2017 (18/07/17)
Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (10/07/17)
Báo cáo kiểm toán năm 2016 (23/06/17)
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 (23/06/17)
Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (24/06/16)
Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (17/06/16)
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (17/06/16)
COMPANY MAP
QUẢNG CÁO
Trang chủ | Giới thiệu | Dịch Vụ | Tin Tức Sự Kiện | Quan hệ cổ đông | Liên hệ

Công Ty Cổ Phần Kho Vận PETEC
 Established by PETEC