Ngôn ngữ:
Trang chủ | Quan hệ cổ đông | Liên hệ
Tin tức nội bộ
LIÊN KẾT WEBSITE
QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ
Lượt truy cập: 111927
Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho vận PETEC trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.
THƯ MỜI
DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi:   Quý Cổ đông
...........................................................................
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho vận PETEC trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
1.     Thời gian    : 9h00 , Thứ ba, ngày 24 tháng 07 năm 2018
2.     Địa điểm     : Nhà hàng STIX, Sảnh Stela - Lầu 1
        Địa chỉ: 174A đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
3.     Chương trình Đại hội: chi tiết tại " Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ năm 2018" (tải file ).
4.     Danh sách cổ đông tham dự đại hội được chốt ngày 10/07/2018.
5.     Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng gửi các giấy tờ sau bằng thư hoặc fax về Công ty trước 16h30' ngày 21/07/2018.
             + Xác nhận tham dự Đại hội ( mẫu đính kèm ).
        
  • Địa chỉ             : 81/15 – Hồ Văn Huê – P.9 – Q.Phú Nhuận – TPHCM
  • Điện thoại       : (028) 39971936           Fax: (028) 39971940/41
Khi đến tham dự Quý Cổ đông vui lòng mang theo CMND (hộ chiếu) và giấy ủy quyền để đăng ký tham dự Đại hội.

Để đại hội thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý Cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ.
Trân trọng kính chào.
 
 
                                                                                                 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                             CHỦ TỊCH
                                                                         
                                                                                                                   Đã ký
                                                                                                       NGUYỄN VĂN LỊCH
Thông báo
Nghị quyết của Đại Hội Cổ Đông về việc miễn nhiễm, bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị. (19/12/17)
Thông báo thay đổi địa chỉ văn phòng giao dịch chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh (21/08/17)
Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2017 (18/07/17)
Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (10/07/17)
Báo cáo kiểm toán năm 2016 (23/06/17)
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 (23/06/17)
Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (24/06/16)
Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (17/06/16)
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (17/06/16)
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 (11/08/15)
COMPANY MAP
QUẢNG CÁO
Trang chủ | Giới thiệu | Dịch Vụ | Tin Tức Sự Kiện | Quan hệ cổ đông | Liên hệ

Công Ty Cổ Phần Kho Vận PETEC
 Established by PETEC