Ngôn ngữ:
Trang chủ | Quan hệ cổ đông | Liên hệ
Tin tức nội bộ
LIÊN KẾT WEBSITE
QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ
Lượt truy cập: 110821
Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho vận PETEC trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.
THƯ MỜI
DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi:   Quý Cổ đông
...........................................................................
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho vận PETEC trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 như sau:
1.     Thời gian    : 9h00 , Thứ sáu, ngày 14 tháng 07 năm 2017
2.     Địa điểm     : Nhà hàng STIX, Sảnh Stela - Lầu 2
        Địa chỉ: 174A đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hò Chí Minh
3.     Chương trình Đại hội: chi tiết tại " Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ năm 2017" (tải file ).
4.     Danh sách cổ đông tham dự đại hội được chốt ngày 23/06/2017.
5.     Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng gửi các giấy tờ sau bằng thư hoặc fax về Công ty trước 16h30' ngày 12/07/2017.
             + Xác nhận tham dự Đại hội ( mẫu đính kèm ).
             + Đơn Đề cử, Ứng cử (theo mẫu đính kèm) và Sơ yếu lý lịch của thành viên được đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Cty nhiệm kỳ 2017-2022.
  • Địa chỉ             : 123 – Đào Duy Anh – P.9 – Q.Phú Nhuận – TPHCM
  • Điện thoại       : (08) 39971936           Fax: (08) 39971940
Khi đến tham dự Quý Cổ đông vui lòng mang theo CMND (hộ chiếu) và giấy ủy quyền để đăng ký tham dự Đại hội.

Để đại hội thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý Cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ.
Trân trọng kính chào.
 
 
                                                                                                 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                             CHỦ TỊCH

                                                                                                                   Đã ký
                                                                                                        ĐỖ HOÀNG PHÚC
Thông báo
Báo cáo kiểm toán năm 2016 (23/06/17)
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 (23/06/17)
Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (24/06/16)
Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (17/06/16)
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (17/06/16)
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 (11/08/15)
Thông báo nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 của công ty CP Kho vận Petec (22/12/14)
Báo cáo kiểm toán năm 2013 (08/07/14)
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013 (18/03/14)
Thông báo : V/v Chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2012 (15/11/13)
COMPANY MAP
QUẢNG CÁO
Trang chủ | Giới thiệu | Dịch Vụ | Tin Tức Sự Kiện | Quan hệ cổ đông | Liên hệ

Công Ty Cổ Phần Kho Vận PETEC
 Established by PETEC