Ngôn ngữ:
Trang chủ | Quan hệ cổ đông | Liên hệ
Tin tức nội bộ
LIÊN KẾT WEBSITE
QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ
Lượt truy cập: 110792
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho vận PETEC trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.
THƯ MỜI
DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính gửi:   Quý Cổ đông

...........................................................................

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho vận PETEC trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 như sau:
1.     Thời gian    : 9h00 , Thứ sáu, ngày 14 tháng 08 năm 2015
2.     Địa điểm     : KS Tân Sơn Nhất - 66A - Phổ Quang - P2 - Q.Tân Bình - TPHCM
3.     Chương trình Đại hội: chi tiết tại " Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ năm 2015" đính kèm thư mời.(xem thư mời)
4.     Danh sách cổ đông tham dự đại hội được chốt ngày 31/07/2015.
5.     Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) bằng thư hoặc fax về Công ty trước ngày ...13/08/2015.
  • Địa chỉ             : 123 – Đào Duy Anh – P.9 – Q.Phú Nhuận – TPHCM
  • Điện thoại       : (08) 39971936           Fax: (08) 39971940
Khi đến tham dự Quý Cổ đông vui lòng mang theo CMND (hộ chiếu) và giấy ủy quyền để đăng ký tham dự Đại hội.

Để đại hội thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý Cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ.
Trân trọng kính chào.
 
 
                                                                                                 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                             CHỦ TỊCH

                                                                                                                   Đã ký
                                                                                                        ĐỖ HOÀNG PHÚC
Thông báo
Thông báo nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 của công ty CP Kho vận Petec (22/12/14)
Báo cáo kiểm toán năm 2013 (08/07/14)
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013 (18/03/14)
Thông báo : V/v Chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2012 (15/11/13)
Thông báo nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 của công ty CP Kho vận Petec (15/11/13)
Thông báo mất sổ CĐ của CĐ Mai Xuân Vinh (06/11/13)
Thư mời dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (30/10/13)
Thông báo mất sổ CD của CD Lê Tấn Sáu (02/10/13)
Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, người có liên quan. (02/10/13)
COMPANY MAP
QUẢNG CÁO
Trang chủ | Giới thiệu | Dịch Vụ | Tin Tức Sự Kiện | Quan hệ cổ đông | Liên hệ

Công Ty Cổ Phần Kho Vận PETEC
 Established by PETEC